Gyereknap

ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A GYEREKEKET!

Május 17-29. között válogass kedvedre az Aromax webshopban „Mono illóolaj aromaterápiához”, „Antibacteria spray-k” és „Kozmetikumok hölgyeknek” kategóriákban* megtalálható termékeink közül, fizetéskor használd a gyereknap kuponkódot -10% kedvezményért, és automatikusan részt veszel sorsolásunkon, melynek nyereménye egy családi belépőjegy a budapesti MiniPoliszba!

*A 10% kedvezmény kuponkód és a nyereményjátékban való részvétel kizárólag a fenti termékkategóriák bármelyikében vagy valamelyikében vásárolt termékek esetén érvényes. Legalább egy terméket kell vásárolni a fent meghatározott kategóriákon belül. A kategóriák a webshopon megtalálható kategóriákat jelölik. Egy kupon csak egy alkalommal érvényesíthető, más kedvezményekkel és akciókkal össze nem vonható. A kedvezmény a szállítási költségre nem érvényes. A nyereményjátékban való részvétel feltétele a vásárlás és a kuponkód alkalmazása vásárláskor, mely visszamenőleg nem érvényesíthető.

 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Leírás és részvételi feltételek

  1. május 17.

 

  1. Általános rendelkezések

A „Gyereknapi nyereményjáték” Nyereményjáték (továbbiakban: „Nyereményjáték”) Szervezője az Aromax Zrt. (székhely: 1031, Budapest, Záhony utca 7.); továbbiakban: „Szervező”).

A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a V-Team Reklámügynökség Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. 1./103. továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

  1. Nyereményjáték mechanizmus és részvételi feltételek

Nyereményjáték mechanizmus

A szervező május 17-29. között -10% kedvezményt biztosít minden illóolaj, antibacteria spray és kozmetikum vásárlása esetén, ha a vásárló fizetéskor használja a gyereknap kuponkódot.

A www.aromax.hu oldalán elindított 10%-os kuponnapok ideje alatt a vásárlóknak lehetősége van a www.aromax.hu oldalon fizetéskor beváltani a gyereknap kuponkódot, melynek használatával automatikusan elfogadja a nyereményjáték szabályzatát, és automatikusan részt vesz a május 30-án rendezett sorsolásunkon.

Egy vásárló akkor vesz részt a játékban, ha fizetéskor használja a gyereknap kuponkódot, mely 10% kedvezményt biztosít minden illóolaj, antibacteria spray és kozmetikum vásárlása esetén.

A vásárló a kupon felhasználásával elfogadja a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkezik az adott Nyereményjátékra, és részt vesz a játékban.

A nyereményjáték 2022. május 17-29. 23:59-ig tart. A 2022. május 17. 23:59 után érkező vásárlások már nem vesznek részt a játékban.

Az Aromax Zrt. 2022. május 30-án (hétfőn) kisorsol 1 db nyertest, azok közül 2022. május 17. 23:59-ig a nyereményjáték feltételeit teljesítették.

A kisorsolt nyertes nevét a Szervező az Aromax Facebook oldalán eredményhirdetés keretein belül a nyereményjátékot hirdető poszt szövegmódosításában közzé teheti.

Nyeremény:

1 db családi belépőjegy a budapesti MiniPolisz kiállításra.

Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban csak valós adatokkal rendelkező, magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása.

 

  1. Kizárások

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az Aromax Zrt. és a V-Team Reklámügynökség Kft. vezetőtisztség viselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi az Aromax Facebook oldalon.

A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A játékos felelőssége továbbá, hogy valós adatokat szolgáltasson Lebonyolító részére. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az Aromax Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást.

A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását jelenti.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.

 

  1. A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremény átruházható, de készpénzre át nem váltható.

A nyertes nevét a Facebookon kihirdetjük. A nyertessel a vásárláskor megadott e-mail címen keresztül felvesszük a kapcsolatot, ahol egyeztetünk a nyeremény átvételéről. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért. A nyeremény a nyertes, illetve a helyébe lépő pótnyertes részére egy alkalommal kerül megküldésre.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén ez a személy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

  1. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékosokat terhelik.

  1. Adatkezelés Nyereményjáték során megadott adatok

1.1. A játékban résztvevő felhasználók adatait a Cég célhoz kötötten, kizárólag a nyereményjáték időtartama alatt abból a célból kezeli, hogy a nyeremény a kisorsolt nyertes részére átadásra kerülhessen. A nyeremény postára adását követően a Szervező az összes megadott adatot törli.

1.2 A nyereményjátékban résztvevők adatinak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (hozzájárulás), illetve a nyereményjáték nyerteseinek adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján (jogi kötelezettség) alapul.

1.3 A nyereményjáték során adatkezelő a Társaság marketing tevékenységét végző Aromax ZRt. (1031, Budapest, Záhony utca 7.), és a lebonyolítást végző V-Team Reklámügynökség Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. 1./103.).

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás az érintett Pályázók jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről a https://www.aromax.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ weboldalon található.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat V-Team Reklámügynökség Kft. kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

 

Aromax Zrt.

Szervező

Budapest, 2022. május 17.