Nyári nyereményjáték szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

„Nyerj Aromax nyári ajándékcsomagot!” Nyereményjáték

Szabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató

 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

 

I. A Szervező

 

Szervező: Aromax Zrt. (a továbbiakban: „Szervező”)

székhelye: 1031 Budapest, Záhony u. 7.

cégjegyzékszáma: 01‐10‐043279

A Szervező végzi a „Nyerj Aromax nyári ajándékcsomagot!” elnevezésű nyereményjátékának – (a továbbiakban: „Játék”) – sorsolását és a résztvevők személyes adatainak feldolgozását.

 

II. Játékban való részvétel feltételei

 

A Szervező a Játékot weboldalán (www.aromax.hu), Facebook oldalán (https://www.facebook.com/aromax.hu), Instagram oldalán (https://www.instagram.com/aromaxofficial/) keresztül hirdeti meg, illetve népszerűsíti, mindenki számára elérhető, nyilvános felületen teszi közzé.

 

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő (a továbbiakban: „Játékos”) a https://www.facebook.com/aromax.hu meghirdetett nyereményjáték poszt hozzászólásaiban megjelölje kedvenc Aromax termékét, valamint egy ismerősét, továbbá megossza a social media felületen a Nyereményjáték beharangozó posztot. A játékban való részvétel nem vásárláshoz kötött. A Játékos a Játékban önkéntesen részt vesz hozzászólásával és elfogadja a Játék feltételeit a jelen Szabályzatban foglaltak szerint.

 

A Játékos a Játékban történő részvétellel a jelen Szabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

 

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes felnőttek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek, és a Szervező által előre meghatározott kritériumoknak megfelelnek. Egy Játékos egyszer regisztrálhat, egyszer oszthatja meg a Nyereményjáték posztját és írhat megjegyzést. Minden játékosnak egyenlő esélye van a nyerésre. Az a játékos, aki többször szól ír megjegyzést vagy osztja meg a Nyereményjáték posztot, az is csak egyszer vesz részt a játékban. Nyerési esélyét nem növeli a többszöri hozzászólás és megosztás. Egy Játékos egy nyereménycsomag átvételére jogosult.

 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése), valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen Szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről a Szervező social media felületein keresztül értesíti a Játékosokat, és a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

 

A jelen Szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék social media felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

 

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím és lakcím elírás, stb.), illetve valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő, esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

 

III. A Játék menete és időtartama

 

A sorsoláson történő részvétel érdekében a Játékos a Játék időtartama alatt a https://www.facebook.com/aromax.hu oldalon egyszer ír hozzászólást a Nyereményjáték poszthoz és megosztja azt saját felületén. A játék nem vásárláshoz kötött. A Játék időtartama: 2024. június 16. 21:00 és 2024. június 25. 15:00.

 

IV. Nyeremények

 

A Játékosok között a Szervező 5 db nyereménycsomagot sorsol ki az Aromax Zrt. (www.aromax.hu) webshopjában található termékekből.

1 db nyereménycsomag tartalma:

·         1 db Szúnyog- és kullancsriasztó pumpás aeroszol

·         1 db Csípés utáni roll-on illóolajjal

·         1 db Antibacteria légfrissítő spray 20 ml (borsosmenta)

·         1 db Ricinusolajos hajpakolás argánolajjal

·         1 db Bio teafaolajos körömápoló olaj

 

A nyeremény átadásáról a Szervező Messenger üzenetben egyeztet a nyertesekkel.

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és másra át nem ruházhatók.

 

V. Nyertesek kiválasztása/kisorsolása

 

A Játék nyertesei a Játékra a Játék időtartama alatt szabályszerűen regisztrált Játékosok közül elektronikus sorsoló program igénybevételével kerülnek kisorsolásra az alábbi időpontokban:

• 2024. június 25. 16:00 óra.

 

A Szervező 5 db tartaléknyertest sorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az eredeti nyertes helyébe, ha az eredeti nyertes hibás, vagy hiányos adatokkal regisztrált, és emiatt a nyeremény nem kézbesíthető a részére. Amennyiben a nyeremény nem kézbesíthető hibás adatok miatt, vagy a nyertes nem veszi át a nyereményt, úgy Szervező nem vállal felelősséget és a nyereményt szabadon felhasználhatja.

 

A nyereményjáték nyerteseinek social media felületen megadott nevét a Szervező Facebook és Instagram oldalán is közzéteszi.

 

VI. Értesítés, nyeremények átvétele

 

A nyertesek értesítése és postázási cím és telefonszám egyeztetése Messenger üzenetben történik, a sorsolás után.

A megadott postai cím (lakcím) és telefonszám helyessége, valamint az oda érkező csomagok figyelemmel követése és a nyeremény átvétele Játékos felelőssége, a kézbesítés esetleges sikertelenségéért a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

A nyereményeket postai úton – futárszolgálat igénybevételével – juttatja el a Szervező a nyertesekhez a Messenger üzenetben megadott címre. A Szervező – az igénybevett futárszolgálat útján – egyszeri alkalommal kísérli meg a nyeremények kézbesítését az eredményhirdetést követő 30 napon belül.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

VII. Személyes adatok kezelése a Játékkal kapcsolatban

 

Az Aromax Zrt. általános Adatvédelmi Keretszabályzatát az alábbi oldalon találja: https://aromax.hu/adatvedelmi-tajekoztato/. Ez kiegészíti a jelen pontban foglalt adatvédelmi tájékoztatót, bármilyen esetleges eltérés esetén azonban a jelen pontban foglaltak irányadóak.

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató irányadó a Szervező, mint adatkezelő, által szervezett Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

 

A Játékkal összefüggésben a Játékosok, mint az adatkezelés érintettjei, által megadott adatok kezeléséért a Szervező felel.

 

A. A kezelt személyes adatok köre

A Játékba történő önkéntes részvétel/regisztráció során a Játékosoknak az alábbi személyes adataikat kell megadniuk:

·         vezeték- és keresztnév, social média felületen használt név

 

A Játékba történő önkéntes részvétel/regisztráció során a Nyerteseknek az alábbi személyes adataikat kell megadniuk Messenger üzenetben a játék zárása után:

·         vezeték- és keresztnév, social média felületen használt név

·         postai cím (irányítószám, település, utca, házszám),

·         telefonszám

 

B. Az adatkezelés célja és időtartama

A Szervező és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel.

 

A személyes adatok kezelésének időtartama elkülönül (i) azon Játékosok esetében, akik nem minősülnek sem nyertesnek, sem tartaléknyertesnek, továbbá (ii) a Játék tartaléknyertesei (iii) és nyertesei esetében.

 

 

(i) Azon Játékosok esetében, akik nem minősülnek sem nyertesnek, sem tartaléknyertesnek:

A Szervező a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetben a Játékos a Játékban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

 

(ii) Azon Játékosok esetében, akik tartaléknyertesnek minősülnek:

A Szervező a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Amennyiben a tartaléknyertes valamely nyertes részére történő sikertelen kézbesítés miatt nyertessé válik, az adatkezelés időtartamára a nyertesekre vonatkozó rendelkezések lesznek irányadóak.

 

(iii) Azon Játékosok esetében, akik nyertesnek minősülnek:

A Szervező a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a sikeresen kézbesített nyereményekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogvitákra tekintettel a nyertesek által megadott adatok közül a nyertes nevét és postai címét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerinti elévülési idő végéig, tehát a nyeremények sikeres kézbesítését követő 5 évig kezelje.

Amennyiben a megadott személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a vonatkozó adatok (teljes név és postai cím) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §–a alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.

 

C. A személyes adatok kezelésének jogalapja és az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos az Aromax Zrt. social media felületén a Nyereményjátékhoz kapcsolódó poszt hozzászólásaként ad meg. A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a Játékos, mint az adatkezelés érintettje, hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] amit a Játékos ad meg, mikor elküldi megjegyzését a Nyereményjáték hozzászólásaként. A nyertesek esetében a Játék eredményhirdetését követően az adatkezelés jogalapja a nyeremény átadása és így a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont], valamint a nyeremény átadásával kapcsolatos számviteli jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

 

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal azért, ha a Játékos harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy egyébként visszaélésszerűen vesz részt a játékban.

Az adatszolgáltatás önkéntes, annak elmaradása esetén azonban a Játékos a Játékban nem vehet részt.

 

D. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére a Szervező, a Szervező képviseletére jogosultak, valamint marketinggel és – a nyertesek esetében – könyveléssel foglalkozó munkatársai, illetve a Szervező által igénybevett adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

 

·         GLS Hungary Kft. és a Magyar Posta Zrt. mint adatkezelő Az adatfeldolgozás célja: a nyeremények kézbesítése.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a Játékosokat.

 

A Szervező kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Játékos kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

E. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

A Játékos a jelen fejezetben rögzített jogait elektronikus úton, az aromax@aromax.hu e-mail címre, vagy postai úton a Szervező levelezési címére (1031 Budapest Záhony u. 7.) a Szervezőnek címzett levélben gyakorolhatja.

 

A Játékos kérelmére írásban vagy elektronikus úton a Szervező tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; az érintett hozzáférési joga]:

 

·         arról, hogy milyen adatokat kezel a Játékosról;

·         az adatkezelés céljairól;

·         azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;

·         az adatkezelés időtartamáról;

·         a Játékos jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

 

A Játékos kérelmére a Szervező a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy a Játékos által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].

A Szervező a Játékos kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) a Játékos személyes adatát, valamint erre a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosít [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

A Játékos kérelmére a Szervező törli a Játékos személyes adatait. A Szervező a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, a Szervezőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

A Játékos a Játékra való jelentkezéssel kapcsolatban adott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, azzal, hogy a Szervező csak akkor törli a Játékos személyes adatait, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja, így különösen a Szervező jogi kötelezettségének teljesítéséhez ezen személyes adatok nem szükségesek.

 

A Játékos jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását),

·         ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg a Szervező ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;

·         ha az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

·         ha a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de a Játékos kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].

 

A Szervező a Játékos zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Szervező az adatokat a tárolás kivételével csak a Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen Szervező tájékoztatja a Játékost.

A Játékos jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően a Szervező biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Játékos adatait a Játékos által meghatározott másik adatkezelőnek [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

 

A Szervező a Játékos kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Játékost a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén a Szervező a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy a Játékos panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („Hatóság”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben a Szervező az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha a Játékos az adatairól másolatot kér, vagy ha a Játékos kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

 

A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor a Játékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha a Játékos a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a Szervező meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

 

A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt a Játékosnak lehetősége van – elektronikus úton benyújtható – panaszával a Szervezőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. A Szervező a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Játékost írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha a Szervező a Játékos panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor a Szervező a Játékos adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szervező bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Játékos érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Szervező a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás a Játékossal történő kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál és nem vonatkozik a Szervező termékeinek online vagy viszonteladó partnernél helyszíni megvásárlása esetén az azokkal kapcsolatos fogyasztói jogok (szavatossági igények, jótállás, elállás, felmondás) érvényesítése érdekében tett jognyilatkozatokra.

 

F. Adatbiztonság

A Szervező kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

A Szervező gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

A Szervező megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást a Szervező az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve a Szervező megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

 

G. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Játékos megítélése szerint a Szervező megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy a Szervező jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.

Amennyiben a Játékos megítélése szerint a Szervező megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével a Játékosnak okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén a Játékos a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

H. Egyéb rendelkezések

A jelen adatvédelmi tájékoztatóra az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót a Játékosok előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

Budapest, 2024. június 15.