Játék

Kedves Látogató!

Anyák napja alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat!
Látogassátok meg Facebook oldalunkat, ahol szuper nyereményjátékkal készültünk a jeles nap alkalmából!

 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Leírás és részvételi feltételek

 1. május 01.
 1. Általános rendelkezések

Az „Anyák napi nyereményjáték” Nyereményjáték (továbbiakban: „Nyereményjáték”) Szervezője az Aromax Zrt. (székhely: 1031, Budapest, Záhony utca 7.); továbbiakban: „Szervező”).

A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a V-Team Reklámügynökség Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. 1./103. továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

 1. Nyereményjáték mechanizmus és részvételi feltételek

Nyereményjáték mechanizmus

A szervező az Aromax @aromax.hu Facebook oldalon (https://www.facebook.com/aromax.hu/?ref=page_internal) 2022. május 01. és  06. 23:59 között nyereményjátékot hirdet az alább meghatározott játékszabályok alapján. A játék „Anyák napi nyereményjáték” címmel fut.

A Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjáték ideje alatt a felhasználóknak lehetősége van az Aromax Facebook oldalát bekövetni és a meghirdetett nyereményjáték bejegyzés alá kommentben leírni a nyereményjátékkal kapcsolatos feladvány helyes megfejtését.

Egy felhasználó akkor vesz részt a játékban, ha beköveti az Aromax Facebook oldalát, és a játékra felhívó bejegyzés alatt kommentben megírja a posztban megtalálható feladvány helyes megfejtését.

A nyereményjáték szövege:

🍀ANYÁK NAPI NYEREMÉNYJÁTÉK🍀

Anyák napja alkalmából készültünk egy szuper nyereményjátékkal Nektek! ❤️ Mit kell tenned, hogy részt vegyél sorsolásunkon?
✅ Fejtsd meg fejtörőnket, és kommentben írd meg a helyes megfejtést, és máris esélyed lesz megnyerni 3 db ajándékcsomagunk egyikét:
🎁 1 db “A csomag”, melynek tartalma: 1 db Art Diffúzor, 1 db Levendula illóolaj, 1 db Napfelkelte illóolaj keverék, 1 db Légúttisztító illóolaj keverék, 1 db Argánolaj, 1 db Csipkebogyóolaj, 1 db Hyaluron szérum aloe verával, 1 db Szúnyogcsípés utáni roll-on.
🎁 2 db “B csomag”, melynek tartalma: 1 db Napfelkelte illóolaj keverék, 1 db Szúnyogcsípés utáni roll-on, 1 db Levendula illóolaj, 1 db Hyaluron szérum aloe verával, 1 db Csipkebogyóolaj. A helyes megfejtéseket május 07-ig várjuk, sorsolás: május 08.

A nyereményjátékról bővebben a www.aromax.hu oldalon tájékozódhatsz.

A felhasználók a bejegyzés alatti kommentteléssel egyúttal elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott Nyereményjátékra, és részt vesznek a játékban.

A nyereményjáték 2022. május 01-06. 23:59-ig tart. A 2022. május 06. 23:59 után érkező válaszok már nem vesznek részt a játékban.

Az Aromax Zrt. 2022. május 08-án (vasárnap) kisorsol 3 db nyertest, azok közül 2022. május 07. 23:59-ig a nyereményjáték feltételeit teljesítették.

 

Nyeremény:

3 db Aromax ajándékcsomag:

1 db „A csomag”:

 • 1 db Aromax Art diffúzor
 • 1 db Levendula illóolaj
 • 1 db Nap felkelte illóolaj keverék
 • 1 db Légúttisztító illóolaj keverék
 • 1 db Argánolaj
 • 1 db Csipkebogyóolaj
 • 1 db Hyaluron szérum aloe verával
 • 1 db Szúnyogcsípés utáni roll-on

2 db „B csomag”:

 • 1 db Nap felkelte illóolaj keverék
 • 1 db Szúnyogcsípés utáni roll-on
 • 1 db Levendula illóolaj
 • 1 db Hyaluron szérum aloe veraval
 • 1 db Csipkebogyóolaj

Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Instagram profillal rendelkező, 16 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása.

 1. Kizárások

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az Aromax Zrt. és a V-Team Reklámügynökség Kft. vezetőtisztség viselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi az Aromax Facebook oldalon.

A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A játékos felelőssége továbbá, hogy valós adatokat szolgáltasson Lebonyolító részére. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az Aromax Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást.

A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását jelenti.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.

 1. A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyertesekkel a Facebookon keresztül felvesszük a kapcsolatot, mert a nyeremény GLS futárszolgalattal történő kiszállításához történő eljuttatásához, a nyertes postacímének pontos adataira van szükség, a felkéréstől számított 3 munkanapon belül. Amennyiben a nyertes 3 munkanapon belül nem küldi meg a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat, avagy a nyereményt nem veszi át, abban az esetben az első számú pótnyertes lép a nyertes helyébe. Amennyiben az első számú pótnyertes sem küldi meg a fenti határidőben az adatokat, vagy a nyereményt nem veszi át, abban az esetben a második számú pótnyertes lép a nyertes helyébe. Amennyiben a második számú pótnyertes részére sem sikerül a nyeremény átadása, abban az esetben a játék a nyeremény átadása nélkül zárul.

A nyertesekkel történő kapcsolatfelvétel során a nyertes alábbi adatainak megadása szükséges: név, postázási cím. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért. A nyeremény a nyertes, illetve a helyébe lépő pótnyertes részére egy alkalommal kerül megküldésre.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén ez a személy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 1. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának GLS futárral történő szállítás költsége a Szervezőt terhelik. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékosokat terhelik.

 1. Adatkezelés Nyereményjáték során megadott adatok

1.1. A játékban résztvevő felhasználók adatait a Cég célhoz kötötten, kizárólag a nyereményjáték időtartama alatt abból a célból kezeli, hogy a nyeremény a kisorsolt nyertes részére átadásra kerülhessen. A nyeremény postára adását követően a Szervező az összes megadott adatot törli.

1.2 A nyereményjátékban résztvevők adatinak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (hozzájárulás), illetve a nyereményjáték nyerteseinek adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján (jogi kötelezettség) alapul.

1.3 A nyereményjáték során adatkezelő a Társaság marketing tevékenységét végző Aromax ZRt. (1031, Budapest, Záhony utca 7.), és a lebonyolítást végző V-Team Reklámügynökség Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. 1./103.).

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás az érintett Pályázók jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről a https://www.aromax.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ weboldalon található.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat V-Team Reklámügynökség Kft. kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

Aromax Zrt.

Szervező

Budapest, 2022. május 01.

Az Aromax közösségi oldalain nagyon sok játékkal és értékes Aromaxos ajándékcsomagokkal várunk Téged, így érdemes követni minket Facebookon és Instagramon is, hogy elsőként értesülj aktuális nyereményjátékainkról!