Nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Leírás és részvételi feltételek

  1. június 10.

 

  1. Általános rendelkezések

A „Nyári nyereményjáték” Nyereményjáték (továbbiakban: „Nyereményjáték”) Szervezője az Aromax Zrt. (székhely: 1031, Budapest, Záhony utca 7.); továbbiakban: „Szervező”).

A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a V-Team Reklámügynökség Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. 1./103. továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

  1. Nyereményjáték mechanizmus és részvételi feltételek

Nyereményjáték mechanizmus

A szervező az Aromax @aromax.hu Facebook oldalon (https://www.facebook.com/aromax.hu/?ref=page_internal) 2022. június 10. és 15. 23:59 között nyereményjátékot hirdet az alább meghatározott játékszabályok alapján. A játék „Diffúzor nyereményjáték” címmel fut.

A Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjáték ideje alatt a felhasználóknak lehetősége van az Aromax Facebook oldalát bekövetni és a meghirdetett nyereményjáték bejegyzés alá kommentben megjelölni azt a személyt, akivel a legjobban szeret nyaralásra menni.

Egy felhasználó akkor vesz részt a játékban, ha beköveti az Aromax Facebook oldalát, és a játékra felhívó bejegyzés alatt kommentben válaszol a posztban feltett kérdésre.

A nyereményjáték szövege:

🍀 TE KIVEL SZERETSZ A LEGJOBBAN UTAZNI? 🍀

Készen álltok egy igazán szuper nyereményjátékra?

Jelöld meg kommentben azt a személyt, akivel a legjobban szeretsz utazni, és máris esélyes vagy, hogy megnyerd Hordozható ultrahangos száraz diffúzorunkat, mely tökéletes társad lesz a nyaralás során, bármerre is visz az utad! 🌎
Sorsolás: 2022. június 16.
Részletekért látogass el weboldalunkra!

 

A felhasználók a bejegyzés alatti kommentteléssel egyúttal elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott Nyereményjátékra, és részt vesznek a játékban.

A nyereményjáték 2022. június 10-15. 23:59-ig tart. A 2022. június 15. 23:59 után érkező válaszok már nem vesznek részt a játékban.

Az Aromax Zrt. 2022. június 16-én (csütörtökön) május 07-én (pénteken) kisorsol 1 db nyertest, azok közül 2022. június 15. 23:59-ig a nyereményjáték feltételeit teljesítették.

 

Nyeremény:

  • 1 db Hordozható ultrahangos száraz diffúzor

Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Instagram profillal rendelkező, 16 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása.

 

  1. Kizárások

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az Aromax Zrt. és a V-Team Reklámügynökség Kft. vezetőtisztség viselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi az Aromax Facebook oldalon.

A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A játékos felelőssége továbbá, hogy valós adatokat szolgáltasson Lebonyolító részére. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az Aromax Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást.

A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását jelenti.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.

 

  1. A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyertessel a Facebookon keresztül felvesszük a kapcsolatot, mert a nyeremény futárszolgalattal történő kiszállításához történő eljuttatásához, a nyertes postacímének pontos adataira van szükség, a felkéréstől számított 3 munkanapon belül. Amennyiben a nyertes 3 munkanapon belül nem küldi meg a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat, avagy a nyereményt nem veszi át, abban az esetben az első számú pótnyertes lép a nyertes helyébe. Amennyiben az első számú pótnyertes sem küldi meg a fenti határidőben az adatokat, vagy a nyereményt nem veszi át, abban az esetben a második számú pótnyertes lép a nyertes helyébe. Amennyiben a második számú pótnyertes részére sem sikerül a nyeremény átadása, abban az esetben a játék a nyeremény átadása nélkül zárul.

A nyertesekkel történő kapcsolatfelvétel során a nyertes alábbi adatainak megadása szükséges: név, postázási cím. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért. A nyeremény a nyertes, illetve a helyébe lépő pótnyertes részére egy alkalommal kerül megküldésre.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén ez a személy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 

  1. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának futárral történő szállítás költsége a Szervezőt terhelik. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékosokat terhelik.

  1. Adatkezelés Nyereményjáték során megadott adatok

1.1. A játékban résztvevő felhasználók adatait a Cég célhoz kötötten, kizárólag a nyereményjáték időtartama alatt abból a célból kezeli, hogy a nyeremény a kisorsolt nyertes részére átadásra kerülhessen. A nyeremény postára adását követően a Szervező az összes megadott adatot törli.

1.2 A nyereményjátékban résztvevők adatinak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (hozzájárulás), illetve a nyereményjáték nyerteseinek adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján (jogi kötelezettség) alapul.

1.3 A nyereményjáték során adatkezelő a Társaság marketing tevékenységét végző Aromax ZRt. (1031, Budapest, Záhony utca 7.), és a lebonyolítást végző V-Team Reklámügynökség Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. 1./103.).

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás az érintett Pályázók jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről a https://www.aromax.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ weboldalon található.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat V-Team Reklámügynökség Kft. kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

 

Aromax Zrt.

Szervező

Budapest, 2022. június 10.